Tá an-áthas orainn go bhfuil Foras na Gaeilge ag déanamh urraíochta ar an dámhachtain Iriseoireacht trí Ghaeilge Scríofa ag na Dámhachtainí Náisiúnta Meán do Mhic léinn!

Tá sé d’aidhm ag Foras na Gaeilge an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na tíre. Bealach amháin a dhéanann Foras na Gaeilge é seo ná urraíocht a dhéanamh ar an dámhachtain seo agus cuidiú le mic léinn a saothar a chur i láthair saineolaithe sa tionscal.

Tá an Ghaeilge ina páirt mhór den oidhreacht chultúrtha. Is í bunchloch ár bhféiniúlachta Éireannaí í! Tá sé ríthábhachtach, má tá ár dteanga náisiúnta chun teacht slán, eagraíocht cosúil le Foras na Gaeilge a bheith againn ag spreagadh Gaeilgeoirí Gaeilge a labhairt sa saol poiblí agus príobháideach.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta do leathadh na Gaeilge trí gach bealach chun í a chur chun cinn ach, go háirithe, tríd an oideachas agus na meáin.

Tá ríméad orainn a bheith ag comhoibriú le Foras na Gaeilge agus a bheith bainteach lena n-obair iontach.

Breathnaigh ar an gcatagóir Iriseoireacht Trí Ghaeilge Scríofa anseo.

.

We are delighted that Foras na Gaeilge sponsors the ‘Iriseoireacht Trí Ghaeilge Scríofa’ award at The National Student Media Awards!

Created in 1999 following the Good Friday Agreement, Foras na Gaeilge aim to promote the Irish language throughout the country. Sponsoring ‘Iriseoireacht Trí Ghaeilge Scríofa’ award and helping students get their work seen by industry professionals is one way Foras na Gaeilge does this.

The Irish language is a huge part of cultural heritage. It’s the foundation of our Irish identity! Having an organisation like Foras na Gaeilge working to encourage Irish speakers to speak Irish in the public and private spheres is vital for the continued survival of our national tongue.

Foras na Gaeilge is committed to the proliferation of the Irish language through all manner of promotion, though particularly through education and the media.

We are thrilled to partner with Foras na Gaeilge and be part of their great work.

Check out the ‘Iriseoireacht Trí Ghaeilge Scríofa’ category here.

Comments

comments