All applications for this category are open on March 1st 2022.

Bronnadh ar an léiriúchán raidió is fearr trí Ghaeilge. D’fhéadfadh craoltaí nuachta, díospóireachtaí painéil, agallaimh, seó ceoil, agus seónna nuachta agus cúrsaí reatha eile a bheith san áireamh anseo.

Is féidir é a tháirgeadh le craoladh ar raidió mac léinn, áitiúil nó náisiúnta ach níor chóir go mbeadh sé le haghaidh obair íoctha nó le cúnamh gairmiúil.

Cuir isteach eipeasóid amháin, nó montáiste eipeasóid (1 uair an chloig ar a mhéad), a craoladh ó mhí Feabhra 2021.

Awarded to the best radio production through Irish. This can include news broadcasts, panel discussions, interviews, music show, and other news and current affairs related shows.

Can be produced for broadcast on student, local or national radio but must not be for paid work or professionally assisted.

Submit one episode, or montage of episodes (maximum 1 hour), broadcast since February 2021 as a link via the application form.

Please Note: there is no charge for this category.

You can enter this category here.

Closing date for applications is March 24th 2022.

Comments

comments