APPLICATIONS FOR THIS CATEGORY ARE OPEN FROM MARCH 1st 2021

Tá an-áthas orainn eagraíocht chomh mór le rá Gaeilge a bheith againn ag déanamh urraíochta ar ár gcatagóir teilifíse Gaeilge. Taispeánann Údarás na Gaeltachta a bhaineann leis an gcatagóir a dtiomantas an chéad ghlúin eile de thallann na meán Gaeilge a chur chun cinn chomh maith lena thaispeáint do mhic léinn atá ag cur isteach ar an ngradam go bhfuil droichead idir a gcraoladh Gaeilge sa choláiste agus sa domhan gairmiúil.

Ar a bharr sin, cuimsíonn tiomantas Údarás na Gaeltachta i ngach gné de theanga, chultúr agus oidhreacht na Gaeilge meáin na Gaeilge a chur chun cinn go daingean agus taispeánann sé go bhfuil siad dírithe ar ghlúin nua de thallann meán na hÉireann a chothú chun cuidiú leis an teanga a fhás níos mó agus chun an cultúr a chinntiú. beogacht gaeltachta timpeall na tíre.

Bronnadh ar an léiriúchán T.V. i nGaeilge, clár faisnéise nó drámaíocht, a chruthaigh mac léinn in Éirinn ó mhí Feabhra 2020. Taispeánfar na hiomaitheoirí deiridh ar an oíche agus óstálfar iad ar shuíomh Gréasáin Oxygen.ie. Ní mór é a tháirgeadh go sainráite mar chuid de thionscadal mac léinn nó do chraoladh mac léinn.

.

We are delighted to have such a prestigious Irish language organisation sponsoring our Irish language television category. Having Údarás na Gaeltachta associated with the category shows their commitment to promoting the next generation of Irish-speaking media talent as well as showing to students applying for the award that there is a bridge between their Irish language broadcasting in college and the professional world.

On top of that, Údarás na Gaeltachta’s commitment to promoting all aspects of Irish language, culture and heritage firmly encompasses Irish language media and shows that they are focused on fostering a new generation of Irish media talent to help grow the language further and ensure the cultural vitality of gaeltachta around the country.

Awarded to the T.V. production in Irish, documentary or drama, created by a student in Ireland since February 2020. Finalists will be shown on the night and hosted on the Oxygen.ie website. Must be produced expressly as part of a student project or for student broadcast.

Covid-19: Public health advice suggests that it is best to limit contacts due to Covid-19. As a result of the pandemic, we encourage students to send links to their submissions via our online application form.

For our full list of Entry Guidelines see here.

Please Note: Payments for this category must be submitted here.

Closing date for applications is April 15th 2021

Comments

comments