Bronntar an duais ar an léiriúchán teilifíse i nGaeilge, clár faisnéise nó drámaíocht, a chruthaigh mac léinn in Éirinn ó mhí Feabhra 2021. Taispeánfar na hiomaitheoirí deiridh ar an oíche agus óstálfar iad ar shuíomh Gréasáin Oxygen.ie. Ní mór é a tháirgeadh go sainráite mar chuid de thionscadal mac léinn nó do chraoladh mac léinn.

Awarded to the T.V. production in Irish, documentary, or drama, created by a student in Ireland since February 2023. Finalists will be shown on the night and hosted on the Oxygen.ie website. Must be produced expressly as part of a student project or for student broadcast.

Glactar le hiarratais ar an 26ú Feabhra 2024 agus dúntar iad ar an 7ú Márta 2024.

Submissions open 26th February 2024 and close 7th March 2024.

Comments

comments