Arna bhunú in 1999, tar éis Chomhaontú Aoine an Chéasta, is é Foras na Gaeilge an t-eagras atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge ar fud oileán na hÉireann. Tá lúcháir orainn go bhfuil siad ar ais chun urraíocht a dhéanamh ar an duais Iriseoireacht trí Ghaeilge – Scríofa ag na Duaiseanna Meán Náisiúnta do Mhic Léinn i mbliana.

Mar chuid dá ndualgais tacaíonn Foras na Gaeilge le húsáid na Gaeilge sna healaíona, san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach agus sna meáin. Tá tacaíocht ghníomhach tugtha ag Foras na Gaeilge do scríbhneoirí óga Gaeilge trí na Smedias, trí urraíocht a thabhairt don duais seo.

Tá Foras na Gaeilge ag iarraidh luaíocht a thairiscint don tuairisceoireacht nuachta agus cúrsaí reatha is fearr trí Ghaeilge, bíodh sin i scéalta campais, náisiúnta nó idirnáisiúnta. Is mian leis na moltóirí aird a dhíriú ar fhoinsiú eolais agus cur i láthair uathúil sna hailt.

Chomh maith lena dtacaíocht do na Smedias agus dóibh siúd a bhfuil spéis acu i sainfhoilseacháin, tá scéim le haghaidh nuachtán ar líne ag Foras na Gaeilge a thugann maoiniú do tuairisc.ie, nuachtán seachtainiúil ar líne a bhfuil timpeall 200,000 léitheoir aige. Maoiníonn a scéim le haghaidh iris stíle maireachtála an iris cheoil ar líne Nós, a bhfuil 50,000 úsáideoir aici, agus an iris Ghaeilge Comhar, a thugann ardán don iriseoireacht trí Ghaeilge i gcló agus ar líne.

Oibríonn Foras na Gaeilge chomh maith le Raidió na Life agus Raidió Fáilte a chraolann cláir Ghaeilge go mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus mórcheantar Bhéal Feirste faoi seach.

Tá iontrálacha fós ar oscailte le haghaidh na duaise Iriseoireacht trí Ghaeilge – Scríofa, agus is féidir ailt a chur isteach anseo.

Tá bród orainn go bhfuil Foras na Gaeilge ar ais againn mar urraitheoirí na duaise Iriseoireacht trí Ghaeilge – Scríofa. 

Cuireann Foras na Gaeilge chun cinn úsáid na Gaeilge sna healaíona, san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach i saol na hÉireann. Is eiseamláir anois a gcuid oibre do mhic léinn na Gaeilge a bhfuil spéis acu a bheith gníomhach ina dteanga dhúchais. http://www.oxygen.ie/ta-foras-na-gaeilge-ar-ais-mar-urraitheoiri-na-duaise-iriseoireacht-tri-ghaeilge-scriofa/


Foras na Gaeilge is very happy to be involved in the 2020 Smedia awards. The team wanted to share information with students who are in involved with the competition this year, and who are interested in Irish. We hope that young journalists will continue to use the language as they enter the next stage of the profession.

Projects Fund

A new fund was established this year, it was announced recently. This is a fund which is aimed at areas of work and projects not covered by Foras na Gaeilge schemes and between €1,000/£900 and €12,000/£10,800 is available in grants. There is no deadline but the budget is limited and applications will be assessed until the fund is spent.

The Literary Projects Scheme 2021

This scheme aims tory projects to preserve, foster and promote Irish language literature. A grant will be paid based on a comprehensive plan to groups and organisations who wish to develop and promote Irish language literature projects. The deadline for the scheme this year is 12 noon, Monday, 9 September 2020.

The Seal for Translators and Seal for Editors

Foras na Gaeilge oversees the Seal of Accreditation for Translators and the Seal of Accreditation for Editors. These are professional qualifications for Irish language translators and editors, and are an assurance of the standard of work of translators and editors. These examinations will run this year. More information will be available at www.forasnagaeilge.ie.

The Mentoring Scheme

The aim of this scheme is to give writers at the start of their writing career the opportunity to get advice about their writing and the craft of writing in general from recognised writers (mentors). This is a two year scheme which will open again next year, 2021.

Comments

comments